test

 

P. de Vries
Installatietechnieken BV

Polluxweg 13
Postbus 7540
8903 JM Leeuwarden

T 31 (0)58 288 0222
F 31 (0)58 288 00 60

E info@pdevries.nl

 

Legionella preventie

De veroorzaker van de legionella- of veteranenziekte is de legionellabacterie, die longontsteking tot gevolg kan hebben. Besmetting is alleen mogelijk als het besmette water wordt verneveld en de hele kleine waterdruppeltjes worden ingeademd (aërosolen). Verneveling van water vindt plaats bij douchen, maar ook in whirlpools, bij bepaalde bedrijfsmatige processen, bij sommige vormen van luchtbehandeling (airconditioning) en bij koeltorens.

Verplicht risicoanalyse of Algemene zorgplicht
Bepaalde eigenaren zijn verplicht een risicoanalyse te maken, eventueel een beheersplan op te stellen en de nodige maatregelen te treffen. Voor anderen geldt een algemene zorgplicht voor de deugdelijkheid van het beschikbaar gestelde leidingwater. Denk hierbij aan sportgebouwen, universiteiten en bedrijfsgebouwen. Naast het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan kan P. de Vries de uitvoering van installatieaanpassingen volledig begeleiden.