Dwaaldetectiesystemen

Voor veel mensen die in zorgcentra of ziekenhuizen verblijven geldt, dat zij fysiek nog relatief tot veel in staat zijn. De problemen liggen echter vaak op het mentale vlak. Soms zijn deze bewoners al zo sterk verward, dat ze hun oriënteringsvermogen kwijt zijn. Ze vergeten waar ze zijn en beginnen te ‘dwalen’.  

Een dwaaldetectiesysteem biedt deze mensen 24 uur per dag veiligheid.  Bewoners dragen een speciale polszender die dankzij een zekeringssluiting niet afgedaan kan worden. Passeert de bewoner het gemarkeerde gebied, dan geeft het detectiebaken een geluidloos signaal af aan bijvoorbeeld de NurseCall unit. Vandaaruit gaat een waarschuwing met oproepinformatie naar het zorgteam. 

Contact

P. de Vries
Installatietechnieken BV

Polluxweg 13
Postbus 7540
8903 JM Leeuwarden

T 31 (0)58 288 0222
E info@pdevries.nl