Nieuw logo P. de Vries Installatietechnieken

In de afgelopen periode zijn er een aantal veranderingen binnen P. de Vries Installatietechnieken. Per 1 januari 2020 is Johan Meijer teruggetreden als algemeen directeur. Deze functie is overgenomen door Jeroen van der Geest en er is een nieuw MT geformeerd. Per 25 november 2021 hebben de huidige aandeelhouders Mathilde en Johan Meijer, na een zorgvuldig proces, hun aandelen overgedragen aan de VDK Groep te Zwolle. Jeroen van der Geest is algemeen directeur gebleven.

We zijn er trots op dat we met alle medewerkers en directie onze weg hebben gevonden in de nieuwe organisatie en samen de schouders eronder hebben gezet. Ook onze klanten en leveranciers hebben positief gereageerd op de veranderingen.

Om deze wijzigingen te markeren hebben we ons logo vernieuwd. Met behoud van de basiselementen, een knipoog naar het verleden, respect voor het heden en een vooruitziende blik naar de toekomst! Het nieuwe logo markeert de nieuwe start en zal, het komende jaar, gefaseerd worden ingevoerd. 

Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst. 

Namens directie en MT

Jeroen van der Geest
Algemeen Directeur