Visie & Missie

Missie

Wij zijn een installatiebedrijf dat zijn wortels heeft in Leeuwarden. In de installatietechniek zijn wij zowel trendsetter als trendvolger. Trendsetter in verband met onze gekozen installatiemogelijkheden c.q. technieken,  trendvolger voor wat betreft de mogelijkheid van toepassing van de gekozen energievorm in de installatietechniek. Wij passen die ook toe bij klanten al naar gelang hun wens of behoefte toepassen. Door middel van onze openheid en deskundigheid willen wij een betrouwbare partner zijn bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van projecten in Noord-Nederland. Voor wat betreft de kwaliteit kunnen wij een beroep doen op onze zeer gemotiveerde en deskundige medewerkers, die iedere keer weer aantonen dat door scholing en inzet ieder project weer tot tevredenheid van opdrachtgevers opgeleverd wordt.

Visie 

P. de Vries installatietechnieken B.V. ziet diverse ontwikkelingen in de branche en in de markt. Onder andere ketenintegratie, energievoorziening, energiemanagement, strengere milieuwetgeving, nieuwe technologieën, duurzaamheid en MVO zijn belangrijke ontwikkelingen die maken dat installaties een steeds belangrijkere rol en een groter aandeel gaan vormen in het bouwproject. Dit zal ook richting de toekomst steeds verder ontwikkelen. De installaties worden daardoor steeds ingewikkelder waardoor de rol van de installateur verandert van onderaannemer naar partner. De installaties vormen een steeds groter deel van het totale bouwproces, kosten, tijdspad en ontwerp van een project. 

Door openheid en deskundigheid wil P. de Vries installatietechnieken B.V. een betrouwbare partner zijn binnen dit traject van de realisatie van deze projecten in heel Noord-Nederland. Om de kwaliteit binnen dit  traject te waarborgen beroepen wij ons op onze zeer gemotiveerde en deskundige medewerkers. Door de optimalisatie van het kennisniveau en het bewerkstelligen van kennisdeling willen wij elk project tot tevredenheid van onze opdrachtgevers opleveren.

Contact

P. de Vries
Installatietechnieken BV

Polluxweg 13
Postbus 7540
8903 JM Leeuwarden

T 31 (0)58 288 0222
E info@pdevries.nl