Balistraat - Leeuwarden

P. de Vries Installatietechnieken BV verzorgt, In opdracht van BGDD, installatie- en aansluitwerkzaamheden aan 116 woningen aan de Balistraat te Leeuwarden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in ketensamenwerking. De woningen zijn eigendom van woningcorporatie Elkien.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Installatie van woningen die in 1 dag worden geplaatst en waarbij de installatie al deels in de vloeren zit.
  • De installatie van de prefab geplaatste badkamers.
  • Aansluiting van de woningen op een externe warmteopwekking van Ennatuurlijk.