Balistraat (fase 2) - Leeuwarden

P. de Vries Installatietechnieken BV verzorgt, In opdracht van BGDD, installatie- en aansluitwerkzaamheden aan 35 woningen aan de Balistraat te Leeuwarden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in ketensamenwerking. De woningen zijn eigendom van woningcorporatie Elkien. De werkzaamheden zijn gestart en zullen vlak voor de bouwvak 2019 gereed zijn.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Installatie van woningen die in 1 dag worden geplaatst en waarbij de installatie al deels in de vloeren zit.
  • De installatie van de prefab geplaatste badkamers.
  • Aansluiting van de woningen op een externe warmteopwekking van Ennatuurlijk.