J.Nieuwenhuis- en Oostergoostraat - Grou

In opdracht van Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft  de Vries 10 nieuwbouwwoningen van woningcorporatie Elkien aan de Jan Nieuwenhuisstraat en de Oostergoostraat te Grou gerealiseerd.