MFC (Vrijheidswijk)- Leeuwarden

In de Vrijheidswijk te Leeuwarden is in opdracht van wooncorporatie Woon Friesland en Multi Functioneel Centrum gerealiseerd.

Het gebouw wordt door middel van betonkernactivering in combinatie met een warmtepomp installatie met open bron verwarmd. Voor de ventilatie is een complete luchtbehandelings installatie met warmte terugwin unit (WTW-systeem) aangebracht.