Oplevering kantoorpand GroenLeven - Leeuwarden

P. de Vries heeft, in opdracht van Vastgoedontwikkelaar Leyten, de technische installaties verzorgd van het nieuwe kantoor van GroenLeven in pand Markt 058 te Leeuwarden. Het pand is op 18 september 2020 opgeleverd.