WTW-systemen

Om een zo gezond mogelijk klimaat in woningen en gebouwen te realiseren, moet er tegenwoordig een mechanisch ventilatiesysteem worden aangebracht. Om niet onnodig veel energie weg te ventileren, worden er Warmte Terug Win-systemen (WTW-systemen) geplaatst. De afgezogen ventilatielucht stroomt via een kruisstroomwisselaar, die is voorzien van filters, waarin de afgewerkte lucht zijn warmte overdraagt aan de nieuwe verse aangezogen lucht van buitenaf. Hierdoor blijft de woning of het gebouw steeds voorzien van verse zuurstofrijke lucht, wat heel belangrijk is voor de gezondheid. Dit zorgt er ook voor dat er geen schimmelvorming optreedt.

Contact

P. de Vries
Installatietechnieken BV

Polluxweg 13
Postbus 7540
8903 JM Leeuwarden

T 31 (0)58 288 0222
E info@pdevries.nl