Succesvolle auditering voor de nieuwe BRL 6000-21 richtlijn

P. de Vries installatietechnieken B.V. is onlangs succesvol geauditeerd voor de nieuwe BRL 6000-21 richtlijn. Met deze certificering is P. de Vries installatietechnieken bevoegd om bodemenergiesystemen met warmtepompen (t.b.v. woningbouw en utiliteitsgebouwen) te ontwerpen, te installeren en te beheren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het behalen van dit procescertificaat is voor de opdrachtgevers geborgd, dat P. de vries installatietechnieken bv haar

werkzaamheden aan bodem energiesystemen op de juiste wijze verricht, controleert en beheerd.