Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Brandveiligheid is een verantwoordelijkheid voor de eigenaar c.q. gebruiker van een pand. Brandmeld- en ontruimingsinstallaties zijn tegenwoordig onmisbaar als het gaat om behoud van mensen, goederen, gebouwen en woningen. 

P. de Vries Installatietechnieken werkt als brandmeldinstallatiebedrijf samen met branddetectiebedrijven. P .de Vries kan, als erkend brandmeldinstallatiebedrijf en Borgbeveiligingsbedrijf, voor u de gehele installatie inclusief certificeringstraject verzorgen. Wij doen dit op basis van risicoanalyses en een plan van eisen. We houden rekening met 

  • wetgeving
  • verzekeringseisen
  • risico inventarisatie 
  • PVE 

Elk jaar breekt er duizenden keren brand uit in bedrijfspanden en woningen. Daarbij vallen de nodige dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden. Het Bouwbesluit is erop gericht om de veiligheid te waarborgen én om de materiële brandschade te verlagen. Dat kunnen we bereiken door preventieve maatregelen te nemen. Hoe kunnen we brand voorkomen en het aantal slachtoffers minimaliseren?

Brandpreventie bestaat uit een aantal maatregelen waarmee de kans op brand wordt geminimaliseerd en de omvang van brand wordt verkleind. Het nemen van brandwerende maatregelen is een wettelijke verplichting. Niet alleen als het gaat om nieuwbouw, maar ook als uw bestaande pand wordt verbouwd, gerenoveerd of uitgebreid.

De overheid heeft voorschriften voor de veiligheid van gebouwen opgenomen in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in het Bouwbesluit 2012 welke begin 2021 zal worden vervangen door de BBL (besluit bouwwerken leefomgeving, welke voortkomt uit de omgevingswet). Die voorschriften zijn er om mensen een bepaald veiligheidsniveau te garanderen. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen eisen stellen aan brandpreventieve maatregelen om schade aan gebouwen en goederen door brand te beperken.

Contact

P. de Vries Installatietechniek

Polluxweg 13
8938 AZ Leeuwarden

Lamsoor 21
9738 AL Groningen

T 31 (0)58 288 0222
E info@pdevries.nl