Projecten

Verbouwing Blue Zone Wonen Melkemastate - Leeuwarden
>>
Renovatie 29 woningen - IJlst
>>
Nieuwbouw 16 appartementen - Eelde
>>
Verbouw Molenhuis - Woudsend
>>
Nieuwbouw 13 woningen Meerstad - Groningen
>>
Eindfase Lely Center - Heerenveen
>>
Nieuwbouw 6 woningen - Norg
>>
Nieuwe locatie Firda in het nieuwe SC Cambuur Stadion - Leeuwarden
>>
Verbouw Bogerman College tot appartementen - Wommels
>>
Verduurzamen 57 woningen te Tolbert - Groningen
>>
Groot onderhoud 197 woningen Petrus Hendrikstraat - Groningen
>>
Verbouw 184 woningen Graaf Adolfstraat - Groningen
>>
Verbouw Huntington (Friesmastate) - Grou
>>
Verbouw 36 woningen in de Wilp - Groningen
>>
Verbouw 130 woningen Elkien - Bolsward
>>
Nieuwbouw 36 appartementen Heechterp - Leeuwarden
>>
Renovatie 174 portiekwoningen - Groningen
>>
Transformatie bestaand kantoor- en werkgebouw Alliander tot nieuw kantoorgebouw - Leeuwarden
>>
Nieuwbouw Lely Center - Heerenveen
>>
Renovatie (BKT) huurwoningen Lefier - Groningen
>>
Groot onderhoud 144 woningen Sabastraat en Arubastraat - Groningen
>>
Nieuwbouw 8 appartementen Mounetille - Damwoude
>>
Groot onderhoud 256 woningen - Groningen
>>
Verduurzamen School It Twalûk te leeuwarden
>>
Verbouw ThermoNoord - Gorredijk
>>
Intelligent laadplein - RGF staffing
>>
E+W installatie en zonnepanelen 12 woningen Dynhus te Workum
>>
Vervangen cv-ketels Carolineburg - Leeuwarden
>>
Groot onderhoud 47 woningen - Groningen
>>
Renovatie 14 woningen Van Loonstraat - Leeuwarden
>>
Onderhoud en verduurzaming 194 woningen Canadezenlaan - Leeuwarden
>>
Nieuwbouw IKC KWS-Transvaalstraat - Leeuwarden
>>
Verbouw Zonnehuis St. Jozef - Sappenmeer
>>
Verduurzamen 24 woningen Grietenij en 12 woningen Beetke van Rassquestraat - Leek
>>
Verbouw vleugel kantoorpand - Groningen
>>
Plaatsing explosievrije camera's Ecopark de Wierde - Heerenveen
>>
Onderhoud 33 appartementen Tweebaksmarkt - Leeuwarden
>>
Nieuwbouw 39 woningen - Lemmer
>>
Verbouw - Sophias Urban Bistro - Leeuwarden
>>
Verbouw Harsta State – Hegebeintum
>>
Groot onderhoud 109 woningen, Palmslag - Groningen
>>
Groot onderhoud 48 portiekwoningen, Vinkhuizen - Groningen
>>
Verbouw kantoor tot appartementen - Steenwijk
>>
Renovatie zorgunits Drenningahof - Dronrijp
>>
Nieuwbouw Loods - Groningen
>>
Uitbreiding trein onderhoudshal Stadler Leeuwarden
>>
Nieuwbouw Mipatio, plan B - Leeuwarden
>>
Nieuwbouw 108 studio’s voor studenten – Leeuwarden
>>
Nieuwbouw 84 appartementen, Insulindestraat – Leeuwarden
>>
Nieuwbouw 7 woningen – Koudum
>>
Renovatie en verbouw Titus Brandsma Huis - Leeuwarden
>>
Onderhoud Buurtzorghuis de Nije Schuur - Terschelling
>>
Uitbreiding opdracht Antea Group – Heerenveen
>>
Nieuwbouw 6 appartementen - Drachten
>>
31 appartementen - Leeuwarden
>>
Renovatie Paviljoen Oranjewoud - Heerenveen
>>
Verbouw kantoor, Leonard Springerlaan - Groningen
>>
Groot onderhoud 270 woningen Julianalaan - Leeuwarden
>>
Installatie 5 zorgvilla's (update) - Koudum
>>
Verbouw zorgcentrum Greunshiem fase 2 - Leeuwarden
>>
Oplevering 2 projecten Markt 058 - Leeuwarden
>>
Installatie verbouw kantoor Antea Group (update) - Heerenveen
>>
Installatie nieuwbouw 43 appartementen (Mipatio) - Leeuwarden
>>
Verlichtingsinstallatie zwembad De Delte - Gorredijk
>>
Recreatiecentrum Tusken de Marren – nieuwbouw Eneva (2) - Akkrum
>>
Installatie laadpalen Elkien - Leeuwarden
>>
Verbouw Historisch Centrum Leeuwarden - Leeuwarden 
>>
Oplevering gerenoveerde kantoor Elkien - Leeuwarden
>>
Vervangen koelmachine Omrin - Leeuwarden
>>
Oplevering gerenoveerde villa Woudoord- Heerenveen
>>
Installatie beveiliging Jumbo - Joure
>>
Installatie verbouw kantoor Antea Group - Heerenveen
>>
Woningverbetering 64 woningen, Leendert Sinnemastraat - Leeuwarden
>>
Installatie verbouw Parade (Erasmushiem) - Leeuwarden
>>
Oplevering verbouw IKC Sint Thomasschool - Leeuwarden
>>
Onderhoud Fennenplein - Leeuwarden
>>
Installatie nieuwbouw 71 appartementen (Kaatsland) - Sneek
>>
Intercomsysteem St. Jansberg - Drachten
>>
Verbouw kantoren Wits Noord - Drachten
>>
Verbouwing 2 winkels - Leeuwarden
>>
Renovatie kantoorpand - Heerenveen
>>
LED-verlichting Sporthal Twine - Grou
>>
Renovatie 180 woningen Vinkhuizen – Groningen
>>
Groot onderhoud De Kei - Leeuwarden
>>
Planmatig onderhoud Kievitstraat/Leeuwerikstraat/Merelstraat - Leeuwarden
>>
Verbouw IKC Sint Thomasschool - Leeuwarden
>>
Recreatiecentrum Tusken de Marren – nieuwbouw Eneva - Akkrum
>>
Restaurant De Fûke - Echten
>>
Installatie 8 woningen - Hardegarijp
>>
Balistraat (fase 2) - Leeuwarden
>>
Installaties, warmtepomp en zonnepanelen 14 woningen– Schapestraat, Leeuwarden
>>
Bakkerij Van der Brug - Leeuwarden
>>
Vervanging TL-buizen door LED-verlichting – Amaryllis, Leeuwarden
>>
Groot onderhoud 88 woningen -  Rixtwei, Leeuwarden
>>
Oude Capelleschool te Steenwijk
>>
Groot onderhoud 16 woningen - Stavoren
>>
Gomarus College - Drachten
>>
Randstad - Leeuwarden
>>
Buurtzorg – Formerum Terschelling
>>
Anjenplein - Leeuwarden
>>
De Anjen - Leeuwarden
>>
Parkflat - Leeuwarden
>>
Kindcentrum Trianova - Leeuwarden
>>
Wybrand de Geeststraat - Leeuwarden
>>
Groot onderhoud 30 woningen - Anjum e.o.
>>
Markt 058 - Leeuwarden
>>
Schieringen - Leeuwarden
>>
Perkswaltje (St. Anthony Gasthuis) - Leeuwarden
>>
Dulf 4- en 7 hoog - Leeuwarden
>>
Simon de Vliegerstraat - Leeuwarden
>>
Balistraat - Leeuwarden
>>
FBA-state - Leeuwarden
>>
Soestdijkflat - Leeuwarden
>>
West Indische Kade - Groningen
>>
Z8 - Leeuwarden
>>
Arendstate - Assen
>>
Bird 4 en 7 - Bilgaard
>>
Hofwoningen - Blitsaerd - Leeuwarden
>>
ABCD-straten - Schieringen - Leeuwarden
>>
400 zonnepanelen BGDD - Dokkum
>>
Bar Bastille - Leeuwarden
>>
Achter de Hoven - Leeuwarden
>>
Jokse en Hooidollen Bilgaard - Leeuwarden
>>
Mondriaanbuurt - Leeuwarden
>>
Petterhusterdyk - Stiens
>>
Ludinga - Leeuwarden
>>
De Vlet - Grou
>>
MFC - Hurdegaryp
>>
Wielenpôlle - Leeuwarden
>>
Post-plaza - Leeuwarden
>>
MFC (Vrijheidswijk)- Leeuwarden
>>
Vegelinbuurt - Leeuwarden
>>
Westeinde - Leeuwarden
>>
De Garaasje (CKM) - Leeuwarden
>>
Ketensamenwerking - Bolsward en Scharnegoutum
>>
Zorgcentrum "Goed" - Franeker
>>
Oplevering kantoorpand GroenLeven - Leeuwarden
>>