Verbouw 130 woningen Elkien - Bolsward

Deze maand zijn we gestart met de verbouw van 130 woningen (eigendom van Elkien) te Bolsward. P. de Vries Installatietechniek verzorgt de complete E+W installaties. De werkzaamheden zijn gericht op verduurzaming en verbetering van het comfort.

De 130 woningen zijn verdeeld over 4 wijken in Bolsward. We zijn gestart bij het klein gasthuis te Bolsward. 

We doen deze verbouw in ketensamenwerking met Elkien/BGDD.