Lopende projecten

Installatie renovatie kantoor Elkien - Leeuwarden
>>
Woningverbetering 64 woningen, Leendert Sinnemastraat - Leeuwarden
>>
Installatie verbouw Parade (Erasmushiem) - Leeuwarden
>>
Renovatie 60 appartementen - Dronten
>>
Oplevering verbouw IKC Sint Thomasschool - Leeuwarden
>>
Onderhoud Fennenplein - Leeuwarden
>>
Installatie nieuwbouw 71 appartementen (Kaatsland) - Sneek
>>
Intercomsysteem St. Jansberg - Drachten
>>
Verbouw kantoren Wits Noord - Drachten
>>
Verbouw kantoorgedeelte fabriek - Leeuwarden
>>
Verbouwing 2 winkels - Leeuwarden
>>
Renovatie 9 woningen - Steenwijk
>>
Renovatie villa - Heerenveen
>>
Renovatie kantoorpand - Heerenveen
>>
LED-verlichting Sporthal Twine - Grou
>>
Renovatie buurthuis – Goutum
>>
Renovatie 180 woningen Vinkhuizen – Groningen
>>
Verbouw kantoorpand - Meppel
>>
Renovatie 16 woningen – Delfstrahuizen
>>
Groot onderhoud De Kei - Leeuwarden
>>
Planmatig onderhoud Kievitstraat/Leeuwerikstraat/Merelstraat - Leeuwarden
>>
Verbouw IKC Sint Thomasschool - Leeuwarden
>>
Renovatie van een woning, Emmakade - Leeuwarden
>>
Recreatiecentrum Tusken de Marren – nieuwbouw Eneva - Akkrum
>>
Restaurant De Fûke - Echten
>>
Installatie 8 woningen - Hardegarijp
>>
Balistraat (fase 2) - Leeuwarden
>>
Installaties, warmtepomp en zonnepanelen 14 woningen– Schapestraat, Leeuwarden
>>
Infraroodpanelen boerderij - Jelsum
>>
Vervanging TL-buizen door LED-verlichting – Amaryllis, Leeuwarden
>>
Oude Capelleschool te Steenwijk
>>
Arendshorst - Assen
>>
Gomarus College - Drachten
>>
Buurtzorg – Formerum Terschelling
>>
Spanjaardshoek - Leeuwarden
>>
Markt 058 - Leeuwarden
>>
Perkswaltje (St. Anthony Gasthuis) - Leeuwarden
>>
Wielenpôlle - Leeuwarden
>>