Lopende projecten

Nieuwbouw Lely Center - Heerenveen
>>
Renovatie (BKT) huurwoningen Lefier - Groningen
>>
Groot onderhoud 144 woningen Sabastraat en Arubastraat - Groningen
>>
Nieuwbouw 8 appartementen Mounetille - Damwoude
>>
Groot onderhoud 256 woningen - Groningen
>>
Verduurzamen School It Twalûk te leeuwarden
>>
Verbouw ThermoNoord - Gorredijk
>>
Intelligent laadplein - RGF staffing
>>
E+W installatie en zonnepanelen 12 woningen Dynhus te Workum
>>
Vervangen cv-ketels Carolineburg - Leeuwarden
>>
Groot onderhoud 47 woningen - Groningen
>>
Renovatie 14 woningen Van Loonstraat - Leeuwarden
>>
Onderhoud en verduurzaming 194 woningen Canadezenlaan - Leeuwarden
>>
Nieuwbouw IKC KWS-Transvaalstraat - Leeuwarden
>>
Verbouw Zonnehuis St. Jozef - Sappenmeer
>>
Verduurzamen 24 woningen Grietenij en 12 woningen Beetke van Rassquestraat - Leek
>>
Onderhoud installaties NTC Vastgoed - Groningen
>>
Verbouw vleugel kantoorpand - Groningen
>>
Plaatsing explosievrije camera's Ecopark de Wierde - Heerenveen
>>
Onderhoud 33 appartementen Tweebaksmarkt - Leeuwarden
>>
Nieuwbouw 39 woningen - Lemmer
>>
Installatie Playsight camerasysteem - Kalverdijkje - Aris Leeuwarden
>>
Verbouw - Sophias Urban Bistro - Leeuwarden
>>
Verbouw Harsta State – Hegebeintum
>>
Groot onderhoud 109 woningen, Palmslag - Groningen
>>
Groot onderhoud 48 portiekwoningen, Vinkhuizen - Groningen
>>
Verbouw kantoor tot appartementen - Steenwijk
>>
Renovatie zorgunits Drenningahof - Dronrijp
>>
Nieuwbouw Loods - Groningen
>>
Uitbreiding trein onderhoudshal Stadler Leeuwarden
>>
Nieuwbouw Mipatio, plan B - Leeuwarden
>>
Nieuwbouw 108 studio’s voor studenten – Leeuwarden
>>
Nieuwbouw 84 appartementen, Insulindestraat – Leeuwarden
>>
Nieuwbouw 7 woningen – Koudum
>>
Renovatie en verbouw Titus Brandsma Huis - Leeuwarden
>>
Onderhoud Buurtzorghuis de Nije Schuur - Terschelling
>>
Uitbreiding opdracht Antea Group – Heerenveen
>>
Nieuwbouw 6 appartementen - Drachten
>>
Renovatie Paviljoen Oranjewoud - Heerenveen
>>
Installatie nieuwbouw 43 appartementen (Mipatio) - Leeuwarden
>>
Onderhoud Fennenplein - Leeuwarden
>>