Lopende projecten

Nieuwbouw 39 woningen - Lemmer
>>
Installatie Playsight camerasysteem - Kalverdijkje - Aris Leeuwarden
>>
Verbouw - Sophias Urban Bistro - Leeuwarden
>>
Verbouw Harsta State – Hegebeintum
>>
Groot onderhoud 109 woningen, Palmslag - Groningen
>>
Groot onderhoud 48 portiekwoningen, Vinkhuizen - Groningen
>>
Verbouw kantoor tot appartementen - Steenwijk
>>
Renovatie zorgunits Drenningahof - Dronrijp
>>
Nieuwbouw Loods - Groningen
>>
Uitbreiding trein onderhoudshal Stadler Leeuwarden
>>
Nieuwbouw Mipatio, plan B - Leeuwarden
>>
Nieuwbouw 108 studio’s voor studenten – Leeuwarden
>>
Nieuwbouw 84 appartementen, Insulindestraat – Leeuwarden
>>
Nieuwbouw 7 woningen – Koudum
>>
Renovatie en verbouw Titus Brandsma Huis - Leeuwarden
>>
Onderhoud Buurtzorghuis de Nije Schuur - Terschelling
>>
Uitbreiding opdracht Antea Group – Heerenveen
>>
Nieuwbouw 6 appartementen - Drachten
>>
31 appartementen - Leeuwarden
>>
Renovatie Paviljoen Oranjewoud - Heerenveen
>>
Verbouw kantoor, Leonard Springerlaan - Groningen
>>
Groot onderhoud 270 woningen Julianalaan - Leeuwarden
>>
Verbouw zorgcentrum Greunshiem fase 2 - Leeuwarden
>>
Oplevering 2 projecten Markt 058 - Leeuwarden
>>
Installatie verbouw kantoor Antea Group (update) - Heerenveen
>>
Installatie nieuwbouw 43 appartementen (Mipatio) - Leeuwarden
>>
Installatie beveiliging Jumbo - Joure
>>
Onderhoud Fennenplein - Leeuwarden
>>
Installatie nieuwbouw 71 appartementen (Kaatsland) - Sneek
>>
Markt 058 - Leeuwarden
>>
Oplevering kantoorpand GroenLeven - Leeuwarden
>>