Transformatie bestaand kantoor- en werkgebouw Alliander tot nieuw kantoorgebouw - Leeuwarden

 

P. de Vries Installatietechniek verzorgt, in opdracht van KLIK Klimaattechniek, diverse W-installaties in het transformatieproject van het huidige kantoor- en werkgebouw Alliander te Leeuwarden.

Op dit moment zit het project in de ruwbouwfase en verzorgen we de hydrofoorruimte voor de nieuw aan te leggen waterleidingen en brandblusinstallatie. Verder verzorgen wij het sanitair (bijbehorende rioolwerkzaamheden), de toiletruimtes, de MIVA-ruimtes en de pantry’s.

Een mooi project waar wij graag onze bijdrage aan leveren, in samenwerking met de andere partners.