Petterhusterdyk - Stiens

In Stiens is in opdracht van Woon Friesland een zorgcentrum gerealiseerd, de gebruikers van het zorgcentrum zijn Palet en Talant. P. de Vries heeft het complete installatiewerk gedaan, zoals: verwarming d.m.v. warmtepomp met gesloten bron-systeem, warm water d.m.v. zonnepanelen op het dak en de ventilatie is uitgevoerd in warmte terug winning (WTW-systeem).