Simon de Vliegerstraat - Leeuwarden

P. de Vries Installatietechnieken verzorgt, In opdracht van Wits Noord BV, innovatie- en installatiewerkzaamhe3den aan 25 woningen in de Simon de Vliegerstraat in de Wijk Huizum te Leeuwarden. De woningen zijn eigendom van woningcorporatie WoonFriesland.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • BKT-renovatie (Badkamer, Keuken en Toilet)
  • Woningen voorzien van mechanische afzuiging
  • Veiligheidsmaatregelen
  • Voorzieningen voor zonnepanelen|
  • Vervangen portiekverlichting naar LED